GEZONDHEID & VOEDING: ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Uw gezondheid is belangrijk, mogelijks zelfs het belangrijkste aspect in heel uw leven. Een goede gezondheid kan u namelijk niet kopen met geld. U kan u wel laten helpen om uw gezondheid te behouden of te verbeteren met de professionele begeleiding van een diëtiste. Daarbij is voeding een onlosmakelijke factor. Gezonde voeding gaat gepaard met een goede gezondheid. Indien u uw lichaam volpropt met allerlei ongezonde producten, kan u ook niet verwachten dat u uw hele leven gezond zal blijven.

Tijdens de eerste consultatie overlopen we samen uw situatie en bespreken we welke doelstellingen realistisch zijn en het meest aangewezen voor uw levensstijl. Daarbij gaan we over tot een uitgebreide analyse van uw sportgewoonten en eetgewoonten. Ook de gezinssituatie kan meestal erg belangrijk zijn. Op basis van dat gesprek stellen we samen een advies- en behandelplan op. Dit laat ons toe om achteraf stapsgewijs naar de afgesproken doelstellingen toe te werken.

Bij ons krijgt u ook uitgebreide voorlichting over de actieve voedingsdriehoek, een niet te onderschatten manier om te bekijken of uw voeding voldoende gevarieerd is. U leert ook de etiketten die op alle voedingsproducten staan begrijpend te lezen, zodat u deze kan interpreteren en in de supermarkt steeds de juiste, gezonde keuzes leert maken.

Op die manier komen we bij de meeste van onze patiënten tot een gemiddeld gewichtsverlies van 2 à 3 kilogram per maand. Wil u graag een afspraak? Neem dan contact met ons op via de contactpagina van deze website!